Лексикологія

Лексичне значення слова. Слова однозначні та багатозначні. Г.В.Шарупа
Слова однозначні та багатозначні. В.Д.Демиденко
Слова однозначні та багатозначні. І.О.Захарченко
Лексика. Значення слова та його походження. Т.М.Кислухо
Групи слів за значенням. Синоніми. Л.В.Ковальчук
Лексико-стилістичні синоніми та їхні види. Т.С.Ушакова
Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ю.А.Троненко
Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. В.В.Сапожнікова
Антоніми. О.М.Россихіна
Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми. Н.М.Скореднова
Активна і пасивна лексика. Застарілі слова, неологізми. О.І.Василенко
Діалектні слова. В.В.Млинченко
Застарілі слова. Неологізми. О.О.Польова-Веретнюк
Запозичені слова. Л.О.Шевчук
Стилістично нейтральна лексика. Емоційно забарвлені слова. Л.В.Плешкун