Category Archives: Новини

Розвиваючи мислення, розвиваймо емпатію!

3825

Одна з переваг інтерактивного навчання – формування соціальної компетентності, що полегшує адаптацію школярів у суспільстві.
Саме в школі дітей і молодь потрібно навчати співпрацювати одне з одним, взаємодіяти з людьми інших переконань, відстоювати свої погляди в демократичний спосіб.
У час протистоянь і воєн розвиток емпатії, тобто вміння зрозуміти Себе й Іншого, є надважливим.
Нині значної популярності набув метод шести капелюшків Едварда де Боно. Використання методу сприяє розвиткові критичного, креативного, позитивного мислення, допомагає впоратись із надлишковістю інформації, невпевненістю в собі, емоціями. Важливо й те, що метод навчає ураховувати кожну думку й поважати людину, яка її висловила. Тож навчаючи толерантності, метод шести капелюшків де Боно розвиває емпатію.
Зважаючи на актуальність методу, викладачі ІППО КУ імені Бориса Грінченка використовують його на практичних заняттях курсів підвищення кваліфікації вчителів-словесників. На проведеному 23 лютого 2016 року семінарі педагоги радились, у процесі вивчення яких конкретних навчальних тем використання методу є особливо ефективним.
Т.Д.Зінкевич-Євстигнеєва, Т.М.Грабенко. Притча про старого майстра: текст для пояснення учням метафоричності методу шести капелюшків
Шість капелюхів мислення де Боно
Майстер-клас Едварда де Боно «Курс креативного мислення»

Театральна педагогіка як засіб формування мовної особистості

746Проблема професійної підготовки вчителя щодо використання елементів театральної педагогіки є однією з найактуальніших. Ознайомлення із засобами театральної педагогіки, зокрема особливостями сценічного мовлення, володінням як вербальними, так і невербальними засобами комунікації покладено в основу методичних практикумів, які проводить на курсах підвищення кваліфікації вчителів доцент кафедри методики мов та літератур, кандидат педагогічних наук С.І.Сафарян.
Система роботи викладача була представлена на Університетському фестивалі методик, що відбувся 11 лютого 2016 року.
Засоби театральної педагогіки у процесі формування мовної особистості вчителя: відео 5 хв
Про С.І.Сафарян